ZAPYTANIE OFERTOWE 1/09/2022

Data publikacji:
08-09-2022

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 1/09/2022

zapytanie ofertowe - produkty na Targi 22.pdf

 

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej na FORMULARZU OFERTY (załącznik 1) 
wraz z OŚWIADCZENIEM (załącznik 2)

formularz oferty - załącznik 1.doc

oświadczenie - załącznik 2.doc

 

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl

 
 w terminie do 21 września 2022r., godz. 24:00

 

z poważaniem
Witold Boguta
Prezes Zarządu