II Kongres Podstawowej Produkcji

Data publikacji:
28-10-2022

27 października br., w hotelu Arche w Warszawie odbył się II Kongres Produkcji Podstawowej, zorganizowany przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przedsiębiorstwo Ewa-Bis. Równolegle w tym samym czasie, w tym samym miejscu odbywały się trzy inne wydarzenia: Kongres Bezpieczeństwa Żywności, Kongres Logistyczny, Kongres i Kongres Ekspansywnych Eksporterów.  Dzięki czemu uczestnicy poszczególnych Kongresów mieli możliwość wzięcia udziału we wszystkich wydarzeniach branżowych.

Celem II Kongresu Produkcji Podstawowej było przedstawienie przekrojowych problemów w polskiej produkcji rolniczej. Poruszona została problematyka jakości produkcji, potrzeby większego jej zrównoważenia, wpływu unijnych strategii: Zielonego Ładu i Strategii od Pola do Stołu oraz działań przyjętych w Krajowym Planie Strategicznym, na przyszłość produkcji podstawowej. 

Ważnym zagadnieniem były wyzwania stojące przed rolnictwem i produkcją żywności w aktualnej sytuacji geopolitycznej w tym skutki wojny w Ukrainie. Nie zabrakło również tematów dotyczących innowacyjności w produkcji podstawowej, usług doradczych, a także odniesień do tego dla kogo produkujemy i współpracy w rolnictwie.

W tym roku kolejności zaplanowanych działań była nieco inna niż rok temu. Kongres rozpoczął się czterema sesjami tematycznymi, które trwały jednocześnie: 

  • 1 SESJA – WSPÓŁPRACA prowadzona przez Ireneusza Drozdowskiego z Centrum Doradztwa w Rolnictwie, 
  • 2 SESJA - PRODUKCJA ZRÓWNOWAŻONA prowadzona przez dr Mirosława Korzeniowskiego ze Stowarzyszenia AGROEKOTON, oraz członka Core Team,
  • 3 SESJA - ENERGIA DLA WSI prowadzona przez Rafała Czaję ze  Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego oraz lidera projektu Energia Dla Wsi i członka Core Team, 
  • 4 SESJA - TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI prowadzona przez Witolda Katnera, dziennikarz

Wszystkie tematy były bardzo interesujące i cieszyły się dobrą frekwencją.

Następnie po zakończeniu sesji tematycznych odbył sie wykład Pani Agnieszki Piskała-Topczewska dietetyka i specjalisty ds. żywienia na temat „Rola zbóż w diecie”. Po wykładzie rozpoczęła się druga część Kongresu - sesja plenarna.

Powitania uczestników i otwarcia tej sesji dokonali: Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Marian Sikora, Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński.

Wszystko się zaczyna od produkcji podstawowej zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej. Od tego, jak i ile rolnicy wyprodukują, zależy potem, co będzie mógł przetwarzać przemysł spożywczy oraz co konsumenci będą mogli kupić w sklepach – powiedział podczas Kongresu Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Kongres Produkcji Podstawowej jest to wydarzenie, podczas którego rolnicy wspierani przez doradców oraz naukę powinni ze sobą rozmawiać o tym, jak prowadzić produkcję podstawową w zmieniających się globalnie i lokalnie warunkach – wyjaśnił Witold Boguta Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Marcin Wroński, przedstawił zebranym „Nowe spojrzenie na rozwój polskiego biznesu żywnościowego. Mówił m.in. o znaczeniu patriotyzmu konsumenckiego. Podkreślił, że KOWR prowadzi działalność uświadamiającą polskiego klienta. Zachęca, aby ten sięgał po żywność wytworzoną przez naszych producentów i z naszych produktów. – Jednym z głównych zadań działań promocyjno-informacyjnych KOWR jest popularyzacja żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej, a także zwiększenie spożycia żywności produkowanej w kraju – poinformował Marcin Wroński.

Po wystąpieniu Pana Wrońskiego rozpoczęła się debata na temat: „Produkcja podstawowej wobec europejskich i światowych wyzwań, jakie powinny być nasze zachowania?” moderowana przez dr Mirosław Korzeniowski - Stowarzyszenie AGROEKOTON, członek Core Team, uczestnikami byli: Jan Krzysztof Ardanowski - Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, poseł na Sejm RP; Marcin Wroński - Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR; Mirosław Maliszewski - Prezes Związku Sadowników RP, poseł na Sejm RP; Marcin Gryn - Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych; Jerzy Wierzbicki - Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. 

Debata upłynęła pod znakiem dyskusji nad Europejskim Zielonym Ładem, którym w kraju będzie wprowadzany przez Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej. Zwrócono uwagę, że planowany zmiany będą miały drastyczny wpływ na produkcję podstawą i wszelką aktywność rolników. Kraje, które mają naturalne możliwości, by utrzymywać wysoką produkcję żywności, lub ją nawet zwiększać muszą to czynić. To jest obowiązek oraz powinność moralna i etyczna wobec reszty świata –  mówił Jan Krzysztof Ardanowski. Były minister rolnictwa zwrócił uwagę, że nikt nie kwestionuje celów Europejskiego Zielonego Ładu, ale trzeba pamiętać, że jego założenia powstawały przed wybuchem epidemii Covid-19, wojną w Ukrainie oraz kryzysem energetycznym. A to oznacza, że cała strategia „Od pola do stołu” musi być zweryfikowana. Co należałoby zmienić? Przede wszystkim należy odejść od restrykcyjnego podejścia do plonotwórczych środków produkcji (nawozy i środki ochrony roślin) oraz braku możliwości prowadzenia działalności rolniczej na tzw. terenach chronionych. Uczestnicy Kongresu zwrócili także uwagę, że rolnictwo stało się w odbiorze społecznym głównym emitentem gazów cieplarnianych, co jest oczywistą nieprawdą. Celem rolnictwa jest bowiem dostarczanie zdrowej, zrównoważonej i cenowo dostępnej żywności.

Kolejnym punktem było wystąpienie Pana Macieja Dolaty, partnera zarządzającego w INSPIRE smarter branding z wykładem na temat „Dla kogo produkujemy?”.

Sesje plenarną zakończył panel pt.: „Co da nam paszportyzacja żywności? moderowany przez Juliana Ćmikiewicza z AGRI SOLUTIONS Sp. z o.o., a uczestnikami byli: Anna Mączka Zastępca Dyrektora Departament Innowacji KOWR, Roman Stachnio Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB), Agnieszka Jamiołkowska Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Panel był okazją, by podkreślić, że ostatnie wydarzenia na świecie pokazują, iż Polska nie może dopuścić do uzależnienia się od dostaw żywności. Co więcej, trzeba robić wszystko, aby jak najwięcej eksportować oraz kontrolować import.

Od 15 lat walczymy, żeby infrastruktura portowa została zmodernizowana. Aby statki o maksymalnych wymiarach gabarytowych typu Panamax ładować szybciej, żeby więcej zboża wypływało z kraju. Samochodami tego nie wywieziemy – mówił Marcin Gryn Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. W tym kontekście ważne jest także kontrolowanie tego, co obecnie przyjeżdża zza wschodniej granicy.  Trzeba pomagać Ukrainie, ale nie możemy tego zrobić kosztem naszych rolników. Musimy powiedzieć twardo – wpuścimy tylko tyle zbóż, ile jesteśmy w stanie skontrolować i zagwarantować, że transporty tranzytem przejadą do portów i potem dalej do krajów trzecich. Tymczasem na Zamojszczyźnie rozlewa się teraz ukraińskie zboże. Zresztą kiepskiej jakości, o czym mówią piekarze – kontynuował M.Gryn. Uczestniczący w panelu przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Pani Anna Mączka Zastępca Dyrektora Departament Innowacji, zwróciła uwagę, że polska żywność cały czas jest bardzo atrakcyjna dla odbiorców na całym świecie, dodatkowo poinformowała co będzie zawierał paszport i na czym polega paszportyzacja. Projekt przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”. Chodzi o to, aby konsument (ale nie tylko) wiedział, skąd pochodzi konkretny produkt rolno-spożywczy. Dzięki temu projektowi możliwe będzie zidentyfikowanie żywności, a dokładnie jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów jakim została poddana – wyjaśniła.

Podsumowując wystąpienia Pani Anny, Pan Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, powiedział, że w zeszłym roku wartość eksportu wyniosła 37 mld euro. W tym roku za pierwsze 8 miesięcy jest to już 30 mld euro, czyli wzrost o 27%. Choć mam świadomość, że ten wzrost wynika z cen transakcyjnych, które w związku z globalną inflacją są bardzo wysokie. Ale trzeba podkreślić, że wolumen sprzedaży też rośnie, choć nie tak szybko jak ceny. Dzięki zaangażowaniu naszych rolników i przemysłu spożywczego mamy żywność, która jest coraz bardziej ceniona i poszukiwana za granicą. 

Uczestnicy panelu poinformowali, że z paszportyzacji korzyści będą mieli zarówno hodowcy, producenci i przetwórcy produktów rolno-spożywczych, gdyż dotrą do konsumentów, jak i sami konsumenci bo będą mogli prześledzić cały proces ich produkcji.

Panel był również poświęcony kwestii prowadzonych prac legislacyjnych nad wprowadzenie obowiązkowego systemu oznaczania produktów wartością odżywczą na froncie opakowania (FOPNL). Jednym z rozważanych rozwiązań jest wdrożenie systemu Nutri-Score, który funkcjonuje obecnie w kilku krajach UE. Próby jego oficjalnego wprowadzenia, wiążą się ze sprzeciwem producentów rolnych i przetwórców, ponieważ jego założenia w większości przypadków deprecjonują produkty naturalne takie jak np. soki, oleje i oliwy, miody, sery dojrzewające i produkty rybne. Ale także produkty ekologiczne, regionalne, czy tradycyjne – mówił M.Sikora z FBZPR.

Warto wspomnieć, że dzień wcześniej, w hotelu Arche w Warszawie odbyła się Ceremonia Otwarcia Kongresów - uroczysta kolacja, podczas której odbył się galowy panel dyskusyjny na temat: „Globalnego biznesu w niespokojnych czasach”, który moderował Andrzej Gantner Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, a uczestnikami byli: Maciej Wroński Prezes Transport i Logistyka Polska; Andrzej Sajkiewicz General Adviser Japan Business Services EY, Prof. ALK dr Mirosław Antonowicz Przewodniczący OSJD, Marek Marzec Właściciel Grupy Ewa Bis Sp. z o. o. i IFS Business Development Consultant CEE, Witold Boguta Prezes KZGPOiW; Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich; Renata Juszkiewicz Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji; Andrzej Kacperski Prezes Zarządu Lagardère Travel Retail Polska, Władysław Grochowski Właściciel i Prezes Zarządu spółki Arche SA.

WIĘCEJ: primaryproductioncongress

Źródło: primaryproductioncongress, KOWR, swiatrolnika.info