Pisma, stanowiska

06-05-2019

Stanowisko Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw w związku z informacją UOKiK dotyczącą zarobów producentów żywności, pośredników i sieci handlowych na warzywach i owocach

W dniu 29 kwietnia 2019 roku UOKiK, na swojej stronie internetowej, poinformował, że sprawdził, ile na warzywach i owocach zarabiają producenci żywności, pośrednicy i sieci handlowe. Informację tę szybko przedrukowały media branżowe i ogólnoinformacyjne.

czytaj więcej >
Kto może być nowym członkiem OP?

28-10-2016

Kto może być nowym członkiem OP?

W dniu 27.10.2016 otrzymaliśmy pismo od Prezesa ARR, jako odpowiedź na wystosowane wcześniej dwa nasze pisma. Odpowiedź Prezesa bazuje na odpowiedzi, którą ARR otrzymała z Ministerstwa, po wysłaniu zapytania po naszym piśmie.

czytaj więcej >

19-10-2015

Nie ten beneficjent, nie te inwestycje

Od grudnia ubiegłego roku Związek zabiegał u Ministra o wprowadzenie rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby uznanym organizacjom, mających przejściowe kłopoty w spłacie kredytów, uzyskanie gwarancji udzielonej przez ARiMR. Co z tego wynikło...

czytaj więcej >
Tylko „przyczyny niezależne” podstawą udostępnienia

29-09-2015

Tylko „przyczyny niezależne” podstawą udostępnienia

Pismem złożonym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosiliśmy o zmianę Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw (...), tak, aby możliwe było udostępnianie inwestycji w sytuacji innej niż określona w §3 ust. 1 tego rozporządzenia, czyli z powodu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

czytaj więcej >