Tylko „przyczyny niezależne” podstawą udostępnienia

Data publikacji:
29-09-2015

Data publikacji:

29-09-2015

Pismem złożonym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosiliśmy o zmianę Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, tak, aby możliwe było udostępnianie inwestycji w sytuacji innej niż określona w §3 ust. 1 tego rozporządzenia, czyli z powodu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 

Argumentowaliśmy to faktem, że obecnie część grup/organizacji jest w trudnej sytuacji finansowej wywołanej tak czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, grozi to ich upadłością. Liczba takich grup/organizacji raczej będzie rosnąć. W konsekwencji dochodzi do niepełnego wykorzystania inwestycji zrealizowanych w ramach PDU. Jednocześnie część grup/organizacji rozwijając się, m.in. przyjmując nowych członków, osiąga poziom sprzedaży przekraczający swoje możliwości w zakresie przechowywania i przygotowania produktów do sprzedaży.

 

W podsumowaniu odpowiedzi znajdujemy stwierdzenie, że spełnienie naszej prośby byłoby „nieuzasadnione z punktu widzenia celów systemu”.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z obydwoma pismami.

/upload/public/pismo_do_ministra_z_dn._21.07.2015.pdf

/upload/public/odp_ministra_na_pismo_dot_zmiany_rozporzadzenia.pdf