Publicité

IV Wschodni Kongres Gospodarczy

Data wydarzenia:
27-09-2017 - 28-09-2017
Data publikacji:
28-09-2017

Wschodni Kongres Gospodarczy - największa debata o perspektywach Polski Wschodniej - odbyła się w dniach 27-28 września br. w Białymstoku. Po raz czwarty jego uczestnicy dyskutować będą o problemach i wyzwaniach stojących przed regionem.

 

W tym roku, po raz kolejny Prelegentem w debacie nt: "Przyszłość branży rolno-spożywczej w Polsce Wschodniej" został Prezes Zarządu KZGPOiW - Witol Boguta.

 

Przedsiębiorczość, współpraca gospodarcza, otoczenie biznesu, relacje z Europą, innowacje w strategiach województw, najciekawsze start-upy w regionie - to tylko niektóre z zagadnień, nad którymi debatowali uczestnicy IV Wschodniego Kongresu: biznesmeni, politycy z regionu, kraju i Europy, inwestorzy, finansiści, samorządowcy, eksperci i naukowcy.

- Zainteresowanie czwartą już edycją Wschodniego Kongresu Gospodarczego potwierdza, że wydarzenie to sprawdziło się jako koncepcja i wpisało się trwale w kalendarz najważniejszych gospodarczych konferencji w Polsce. W Białymstoku spotykają się ze sobą perspektywy lokalna, regionalna, ogólnopolska i europejska. Tematyka tegorocznego Kongresu połączy więc po raz kolejny to, co istotne dla Polski Wschodniej, z nowymi, globalnymi zjawiskami i uwarunkowaniami - mówi Wojciech Kuśpik, inicjator i organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, prezes Grupy PTWP. - Mamy obecnie dobry klimat do dyskusji o tym, co chcemy zmieniać w regionie - dodaje.

 

Wiodącym hasłem IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego było „Pomysł na Wschód”. Intencją organizatora jest sformułowania aktualnych priorytetów i wskazanie perspektyw rozwojowych wschodniego makroregionu Polski. Przedmiotem kluczowych debat były wobec tego między innymi: mechanizmy wsparcia w ramach programów Unii Europejskiej oraz programów krajowych, sukcesy i niedostatki ich wdrażania, czy też uwarunkowania i przyszłość relacji z krajami sąsiadującymi z Polską Wschodnią.

 

W programie Kongresu nie zabrakło sesji poświęconych roli rządu i samorządu w rozwoju Polski Wschodniej, a także dyskusji m.in. o przyszłości i uwarunkowaniach rozwoju tamtejszych ośrodków miejskich, innowacjach w strategiach województw, start-upach w wersji wschodniej, czy znaczeniu kobiet w gospodarce makroregionu.

Specjalistyczne debaty będą dotyczyły m.in. przyszłości branży rolno-spożywczej w Polsce Wschodniej, kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia, turystyki i hotelarstwa. Tematykę międzynarodową wzbogaciły polsko-litewskie i polsko-białoruskie spotkania gospodarcze.

 

Po raz kolejny w ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego miało miejsce wydarzenie specjalne - TOP Start-up Polski Wschodniej - spotkanie ludzi zainteresowanych rozwojem młodej, innowacyjnej, kreatywnej polskiej przedsiębiorczości we wschodniej części kraju. Twórcy najlepszych start-upów Polski Wschodniej zaprezentują swoje pomysły na biznes, korzystając z możliwości zainteresowania swoją działalnością mediów oraz szansy na zbudowanie networkingowych kontaktów i długotrwałych relacji z przedstawicielami dojrzałego biznesu.

 

Swoją kontynuację podczas IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku miały dwa konkursy: Top Inwestycje Polski Wschodniej - wyróżniający po dwa projekty z każdego województwa regionu, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej, a także TOP Pracodawcy Polski Wschodniej - honorujący po dwie firmy, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy. Zgłoszenia do plebiscytu TOP Inwestycje Komunalne możliwe są do 28 lipca br., natomiast na zgłoszenia do konkursu TOP Pracodawcy Polski Wschodniej organizatorzy czekają do 8 sierpnia br.

Po raz trzeci w historii organizacji Wschodniego Kongresu Gospodarczego, zrealizowany został także projekt EEC - Liderzy Przyszłości w Białymstoku. Wydarzenie skierowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a głównym celem przedsięwzięcia jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży, poprzez możliwość spotkania i dyskusji z praktykami biznesu. Projekt zwraca uwagę na konieczność poszerzania oferty edukacji biznesowej dla młodych i kształcenia liderów przyszłości, którzy kiedyś staną się nowym głosem w debacie publicznej i nową siłą napędową gospodarki.

 

- Kampania „Postawmy na młodych” sprzed roku wynikała z potrzeby: codziennie czworo młodych ludzi opuszcza region na stałe, musimy robić wszystko, aby ich tu zatrzymać. W ubiegłym roku na entuzjastycznie przyjętym spotkaniu z młodzieżą pokazaliśmy prawdziwą pasję młodych ludzi. W tym roku chcemy oprzeć to spotkanie - na którym na pewno pojawi się więcej niż 500 osób, jak rok temu - o przykłady młodych ludzi, którzy potrafili przełamywać najróżniejsze bariery, żeby osiągnąć sukces. Chcemy przekonywać, że bariery są właśnie po to, żeby je przezwyciężać - powiedział Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

 

ZAPRASZAMY NA OBSZERNĄ FOTORELACJĘ Z WYDARZENIA: http://www.wschodnikongres.eu/pl/multimedia/

WIĘCEJ: http://www.wschodnikongres.eu/2017/pl/

AGENDA: http://www.wschodnikongres.eu/pl/sesje/