CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego 2/03/2018

Data publikacji:
10-04-2018

Uprzejmie informuję, że Komisja powołana do wyboru wykonawcy w postępowaniu konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców i dostawców na świadczenie usługi polegającej na kompleksowej realizacji w roku 2018 kampanii informacyjno-promocyjnej „Lato z borówkami”, po wnikliwym przeanalizowaniu ofert, do realizacji tego zadania wybrała: PANA MACIEJA DOLATĘ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "DOLATA MACIEJ", wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

Dziękujemy bardzo Państwu za złożoną ofertę.

 

 

Z poważaniem

Witold Boguta

Prezes Zarządu