CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Zaproszenie do składania ofert na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej

Data publikacji:
03-03-2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ KAMPANII PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ

"EUROPA PEŁNA SMAKÓW - TRADYCJA I JAKOŚĆ"

 

Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych – Konsorcjant, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym mającym za zadanie wyłonić podmiot, który zrealizuje w/w kampanię promocyjno-informacyjną.

 

Ofertę należy składać na adres:

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

ul. Miodowa 14,

00-246 Warszawa

 

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 7 kwietnia 2017 r., o godzinie 14.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP

W przypadku pytań należy kontaktować się ze Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP – Liderem Konsorcjum, pod adresem e-mail: biuro@srw.org.pl

 

Do pobrania:

Umowa Konsorcjum: /upload/public/umowa_konsorcjum.pdf

SIWZ:/upload/public/siwz_europa_pena_smakw_tradycja_i_jako_22.03.2017.pdf

IPU: /upload/public/istotne_postanowienia_umowy.pdf