CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/03/2020 - AKTUALIZACJA

Data publikacji:
13-03-2020

Zapraszamy państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 1/03/2020

/upload/public/zapytanie_ofertowe_-_polowa_sukcesu.pdf

 

ZAŁĄCZNIK 1 - /upload/public/zalacznik_1_3.doc

ZAŁĄCZNIK 2 - /upload/public/zalacznik_2_3.docx

 

 

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej w postaci koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z wymogami zapytania ofertowego oraz specyfikacji kosztów wraz z ceną całkowitą netto i odpowiednim kompletem załączników.

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl

 

  

w terminie do 18 marca 2020 roku, godz 24:00

 

 

 

z poważaniem

Witold Boguta

Prezes Zarządu

_________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA z dnia 13.03.2020r.

Poniżej odpowiedź na pytanie, które otrzymaliśmy do dnia 11.03.2020r. przez Agencje zainteresowaną naszym zaproszeniem do składania ofert zgodnie z pkt X ppkt. 2 zapytania ofertowego:

 

Jak bardzo szczegółowego systemu identyfikacji wizualnej Państwo oczekujecie? Co dla Państwa będzie wystarczające?

Generalnie punkt III zapytania ofertowego jest opisem przedmiotu zamówienia. To co jest przedmiotem zamówienia będzie wykonywane w trakcie realizacji zadania. W ofercie oczekujemy natomiast ogólnej koncepcji realizacji zadania oraz pomysłów na przeprowadzenie działań w ramach opracowania i implementacji platformy wdrożeniowej strategii komunikacji i identyfikacji wizualnej dla branży, co jest przedmiotem oceny w ramach kryterium 3.

 

Równocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.