CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/12/2019

Data publikacji:
20-01-2020

 

Uprzejmie informuję, że Komisja powołana do wyboru wykonawcy w postępowaniu konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców i dostawców na świadczenie usługi polegającej na kompleksowej realizacji w roku 2020 zadania „Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców”, po odbyciu spotkań z Oferentami oraz wnikliwym przeanalizowaniu ofert, do realizacji tego zadania wybrała: Inspire Smarter Branding Dolata Maciej.

 

 

Dziękujemy bardzo Państwu za złożoną ofertę.

 

 

Z poważaniem

Witold Boguta

Prezes Zarządu