CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Inne

23-12-2016

Życzenia

Boże Narodzenie

13-05-2016

Można budować nowe zakłady

W dniu 11 maja na stronie internetowej MRiRW została zamieszczona informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Decyzją wykonawczą C(2016)2680 z 27 kwietnia 2016 r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji C(2014)9783.

26-04-2016

Zmiany dot. tworzenia uznanych zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw

W dniu wczorajszym zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania.

23-03-2016

Życzenia

Wielkanoc

23-12-2015

Życzenia

Boże Narodzenie

Strony