CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Inne

30-10-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2019 - AKTUALIZACJA!

 

Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową realizację w roku 2020 zadania informacyjno-promocyjnej „Czas na polskie Superowoce!”

18-10-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2019

Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową realizację w roku 2020 zadania informacyjno-promocyjnej „Czas na polskie Superowoce!”.

23-08-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE / REQUEST FOR PROPOSAL 1/07/2019

 

Rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy zapytania ofertowego 1/07/2019

--------

Selection of the contractor of request for proposal 1/07/2019

22-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE / REQUEST FOR PROPOSAL 1/07/2019

 

Zapraszamy państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym

ZAPYTANIEM OFERTOWYM 1/07/2019 

 

We invite you to submit an offer in accordance with the enclosed

REQUEST FOR PROPOSAL 1/07/2019

24-04-2019

Zaproszenie do składania ofert na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej

 

AKTUALIZACJA!!

 

Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych – Konsorcjant, informuję, że został skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ w postępowaniu ofertowym mającym za zadanie wyłonić podmiot, który zrealizuje kampanię promocyjno-informacyjną "Europa Pełna Smaków - Tradycja i Jakość".

Strony