CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Inne

03-03-2017

Zaproszenie do składania ofert na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej

Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych – Konsorcjant, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym mającym za zadanie wyłonić podmiot, który zrealizuje w/w kampanię promocyjno-informacyjną.

26-01-2017

Zapytanie ofertowe - AKTUALIZACJA

Zapraszamy do złożenia oferty na kampanię promocyjną "POLSKA SMAKUJE"

 

13-01-2017

APPOLONIA Sp. z o.o. uznanym Zrzeszenem Organizacji Producentów (ZOP)

Decyzją nr 1/2016WA/UZN/ZOP  z dnia 21.12.2016r. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie uznał Appolonię Sp. z o.o za Zrzeszenie Organizacji Producentów (ZOP).

23-12-2016

Życzenia

Boże Narodzenie

13-05-2016

Można budować nowe zakłady

W dniu 11 maja na stronie internetowej MRiRW została zamieszczona informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Decyzją wykonawczą C(2016)2680 z 27 kwietnia 2016 r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji C(2014)9783.

Strony