CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

60. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

Data wydarzenia:
Od 06-03-2018 do 07-03-2018
Data publikacji:
08-03-2018

W dniach 6-7 marca w Skierniewicach odbyła się 60. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych pod hasłem ”Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”, organizowana przez Instytut Ogrodnictwa.

 

W trakcie pierwszego dnia konferencji omówiono najważniejsze problemy ochrony drzew owocowych – zagrożenie chorobami bakteryjnymi, mączniakiem jabłoni, chorobami przechowalniczymi owoców oraz praktyczne możliwości eliminacji choroby replantacyjnej sadów. Przedstawiono problematykę odporności agrofagów na pestycydy stosowane w uprawach sadowniczych oraz aktualne zagadnienia związane ze szkodliwością szpecieli, mszyc i owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych. Podczas wystąpień i panelu dyskusyjnego poruszano tematy pozostałości środków ochrony roślin w owocach.

 

Tematyka drugiego dnia konferencji koncentrowała się na trudnościach w ochronie roślin jagodowych przed chorobami, szkodnikami oraz nowych zagrożeniach, m.in. Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), Glischrochilus quadrisignatus (urazek czteroplamek), Diaspidiotus perniciosus (tarcznik niszczyciel). Zwrócono także uwagę na rolę odmiany i warunków pogodowych w uprawie winorośli.

 

W kolejnych latach w Instytucie Ogrodnictwa będą kontynuowane prace nad epidemiologią chorób roślin, monitorowaniem występowania patogenów i szkodników, w tym opracowywaniem ich metod zwalczania oraz skutecznością środków ochrony roślin.

 

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, a partnerami firmy: Sumi Agro Poland, Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., BASF Polska.

 

PROGRAMY: /upload/public/konferencji_-_program.pdf

WIĘCEJ: http://www.inhort.pl/

 

Źródło: sadyogrody.pl

http://www.sadyogrody.pl/agrotechnika/103/60_ogolnopolska_konferencja_io_pod_haslem_minimum_pozostalosci_sor,12953.html