CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Konferencja „Sady i Ogrody”

Data wydarzenia:
20-11-2017
Data publikacji:
20-11-2017

20 listopada br. odbyła się III edycja konferencji – „Sady i Ogrody”. Do udziału w wydarzeniach, licznych prezentacjach i dyskusjach zaproszeni zostali wybitni naukowcy i praktycy ogrodnictwa, a także autorytety ze świata nauki, polityki i biznesu oraz sadowników i plantatorów owoców i warzyw.

 

III edycja konferencji „Sady i ogrody” towarzyszącej imprezie „Farmera” rozpoczęła się od wystąpień czołowych postaci polskiego ogrodnictwa: prof. Małgorzaty Korbin, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, posła Mirosława Maliszewskiego, prezesa Związku Sadowników RP oraz Witolda Boguty, prezesa Krajowego Związku Grup Plantatorów Owoców i Warzyw. Debatę zdominowały tematy związane z jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed tym sektorem – rynkiem pracy. Zdaniem ekspertów, konkurencję w minionych latach wygrywaliśmy dzięki taniej sile roboczej i dostępności pracowników sezonowych z Ukrainy, ale miniony sezon zbiorów pokazał, że powoli tracimy tę przewagę.

 

Walka o jakość

Uczestnicy konferencji wysłuchali także cyklu prezentacji agrotechnicznych przygotowanych przez ciało naukowe. Blok zatytułowany „Walka o jakość w trudnych warunkach pogodowych” rozpoczął się od wystąpienia prof. dr hab. Dariusza Wrony, kierownika Samodzielnego Zakładu Sadownictwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którego prezentacja dotyczyła zasad racjonalnego nawożenia nowo założonych i owocujących sadów. Po nim dr hab. Piotr Latocha z Katedry Ochrony Środowiska, SGGW w Warszawie wygłosił prezentację pt. „Technologie w uprawie MiniKiwi. Ocena sytuacji rynkowej”, w ramach której pokazywał zarówno przykłady prowadzenia plantacji tych owoców, mówił zagadnienia związane z agrotechniką, jak i przybliżył specyfikę rynku sprzedaży i perspektywę rozwoju dla tego gatunku. W tej części konferencji swoje wystąpienie miał także Arkadiusz Sławiński z firmy Agrii Polska, który wygłosił prezentację „Kondycjoner wody – mały dodatek, duża korzyść”, podczas którego przybliżył słuchaczom ofertę firmy dotyczącą kondycjonera Designer. Pozostając w tematyce agrotechniki roślin sadowniczych, uczestniczy wysłuchali także prelekcji prof. dr hab. Piotra Sobiczewskiego z Zakład Fitopatologii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach nt. zwalczania zarazy ogniowej – wciąż groźnej w sadach jabłoniowych i gruszowych.

 

Prezentacje nie były poświęcone jedynie sadownictwu. Po krótkiej przerwie dr Maria Rogowska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach opowiedziała o głównych problemach w ochronie warzyw przed szkodnikami starając się odpowiedzieć na pytanie jak poprawić skuteczność zabiegu środkami ochrony roślin. Kolejne wystąpienie dotyczyło owoców jagodowych.

 

Dr Dariusz Paszko z Pracowni Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wygłosił prezentację pt. „Opłacalność produkcji truskawek deserowych i przemysłowych w ostatnich sezonach”. Sporo czasu poświęcono tematom związanym z przechowalnictwem. Dr Tomasz Krupa z Samodzielnego Zakładu Sadownictwa SGGW – swoją prezentacją - starał się odpowiedzieć na pytania jak przedłużyć trwałość owoców borówki po zbiorze. Z kolei dr Krzysztof Rutkowski, kierownik Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wygłosił prezentację pod tytułem „Wysoka jakość przechowywanych owoców – jakich problemów spodziewać się w sezonie 2017/18”. Na koniec części agrotechnicznej głos zabrał Michał Gwara, który jest dziennikarzem serwisu SadyOgrody.pl. Jego prezentacja „Skuteczne nawadnianie i ochrona przed przymrozkami w jednym – metody, koszty, zalecenia” wzbudziła spore zainteresowanie słuchaczy.

 

Opłacalność produkcji

Po przerwie zasiedliśmy do dyskusji podsumowującej - na temat przyszłości polskiego ogrodnictwa, którą zatytułowaliśmy "W pogoni za opłacalnością produkcji". Udział w niej wzięli: Dominika Kozarzewska, prezes zarządu, Polskie Jagody Sp. z o.o.; Michał Lachowicz, prezes zarządu, Grupa Producentów Owoców La-Sad; Marek Marzec, założyciel, członek zarządu, Ewa-Bis; dr Bożena Nosecka, kierownik, Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Mateusz Woźniak, członek zarządu, FreshMazovia oraz Paulina Kopeć, menadżer stowarzyszenia "Unia Owocowa".

Dr Bożena Nosecka potwierdziła, że w tym sezonie mamy do czynienia z niskimi zbiorami i wysokimi cenami. - W przypadku dużego spadku zbiorów – tak jak w tym roku – podwyżka cen w wielu przypadkach nie rekompensuje strat – mówiła. Omówiliśmy także sytuacja w głównych dziedzinach produkcji ogrodniczej. Dominika Kozarzewska przyznała, że dobra kondycja polskiej borówki to zasługa ciężkiej pracy producentów od wielu lat. - Plantatorzy borówki w Polsce zawsze stawiali na jakość, a nie ilość - mówiła.

 

Paulina Kopeć ostrzegała przed zbyt wygórowanymi cenami jabłek, które – jej zdaniem - nie mogą bić rekordów, ponieważ konsumenci ich nie kupią, wybiorą inne, tańsze owoce. Michał Lachowicz z grupy La-Sad przyznał, że ten sezon – ze względu na niską podaż i wysokie ceny jabłek - zaburza ogólne postrzeganie rynku. - Ten sezon powinien nam pokazać, że organizowanie się i stabilne zdobywanie nowych rynków to coś, co nie ma nam przynieść lepszej przyszłości tylko uratować sektor - apelował Lachowicz.

 

Marek Marzec tłumaczył, że błędem jest, że w grupach producentów nie ma budżetu na rozwój sprzedaży, czyli poprawę jakości, pracę nad wyróżnieniem się na rynku i budowę profesjonalnych zespołów handlowych.

Podczas debaty rynkowej rozmawialiśmy także o dywersyfikacji produkcji ogrodniczej. Mateusz Woźniak, członek zarządu FreshMazovia przyznał, że jedni stawiają na jednokolorowe odmiany jabłek, drudzy na sady ekologiczne, jeszcze inni wprowadzają uprawy gruszy. Wielu sadowników decyduje się także na uzupełnienie oferty o takie gatunki jak truskawki, borówki, jagody kamczackie, a nawet modne ostatnio dynie.

 

 

Podobnie jak w roku ubiegłym wydarzeniu towarzyszyła konferencja „Narodowe wyzwania w rolnictwie” organizowana przez redakcję serwisu Farmer.pl oraz miesięcznika „Farmer”, który jest najstarszym magazynem rolniczym w Polsce.

 

 W tym roku, podczas uroczystej gali towarzyszącej III edycji „Sady i Ogrody ” oraz V edycji konferencji „Farmera” – „Narodowe wyzwania w rolnictwie”, ogłoszono wyniki II edycji konkursu INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2017. Wyróżnienia przyznano firmom z branży ogrodniczej i sadowniczej, których produkty odznaczają się innowacyjnością. Oceniającymi byli kapituła konkursu oraz czytelnicy serwisu SadyOgrody.pl.

 

ZAPRASZAMY NA OBSZERNĄ FOTORELACJĘ:

Źródło: sadyogrody.pl

http://www.sadyogrody.pl/prawo_i_dotacje/104/blisko_200_uczestnikow_na_konferencji_sady_i_ogrody_fotorelacja,11846_1.html