CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Międzynarodowa współpraca Związku

Data publikacji:
28-11-2016

Targi INTERPOMA w Bolzano po raz kolejny stały się okazją do spotkania współpracujących ze sobą organizacji spółdzielczych sektora owoców i warzyw z Włoch, Hiszpanii, Francji oraz Belgii i Holandii. W tym roku po raz pierwszy do tej współpracy dołączył nasz Związek. W piątek, 25 listopada br., w formule „okrągłego stołu” przedstawiciele organizacji z sześciu państw dyskutowali o głównych problemach i priorytetach dostępu do rynku i promocji w krajach trzecich w kontekście rosyjskiego embarga.

 

Delegacjom z poszczególnych krajów przewodniczyli:

Philippe Appeltans – Sekretarz Generalny Association of Belgian Horticultural Cooperatives, Przewodniczący Grupy Roboczej Owoce i Warzywa w COPA-COGECA,  Belgia

Magali Filuhe  – Dyrektor FELCOOP, Francja

Paula Kreisler – Dyrektor Comitè Sectorial Cooperativas Agroalimentarias, Hiszpania

Richard Schouten – Dyrektor DPA, Holandia

Witold Boguta – Prezes KZGPOiW, Polska

Davide Vernocchi – Koordynator Sektora Owoców i Warzyw w Alleanza Cooperative Italiane, Włochy


W składzie polskiej delegacji znajdowali się też: pan Hubert Wożniak – wiceprezes Zarządu KZGPOiW oraz pan Dominik Woźniak, dzięki którego kontaktom w ramach WAPA, udało się Związkowi nawiązać współpracę najpierw z organizacją włoskich spółdzielców owoców i warzyw, a następnie z pozostałymi organizacjami, które już wcześniej ze sobą współpracowały.

 

Współpraca ta odbywa się niejako w dwóch strukturach: jedną stanowią Włochy, Francja i Hiszpania, a od tego roku również Polska (po spotkaniu w Paryżu, 3 maja), druga struktura, mniej ścisła, jest poszerzona o Belgię i Holandię. Istotą tej współpracy, przy całej świadomości gospodarczego konkurowania ze sobą, jest tworzenie wspólnego lobby wobec instytucji europejskich i działanie na rzecz tworzenia, jak najlepszych warunków funkcjonowania zorganizowanych producentów na rynku.   

 

Efektem spotkania w Bolzano będzie wspólne przesłanie do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz ministrów rolnictwa, dotyczące problemów oraz proponowanych sposobów ich rozwiązywania. Jego końcową, podpisaną wersję zamieścimy na stronie internetowej.

 

W sobotę, 26 listopada uczestnicy spotkania odwiedzili spółdzielnię MELINDA, gdzie zapoznali się m.in. nowatorskim sposobem wykorzystania tuneli po pozyskaniu dolomitu w jednej z gór, do wybudowania chłodni do przechowywania jabłek. Wizyta zakończyła się krótkim zwiedzeniem jednego z zakładów sortująco-pakujących Spółdzielni.