CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

VII Krajowe Forum Grup Producentów Owoców i Warzyw

Data wydarzenia:
12-01-2017
Data publikacji:
13-01-2017

Kolejne siódme już Krajowe Forum Grup Producentów Owoców i Warzyw odbyło się w dniu 12 stycznia 2017 roku, w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Po raz kolejny Forum było połączone z Targami Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW).

 

Forum rozpoczęło sie o godz. 11.00 w sali nr 4 znajdującej się w hali nr II Targów.

 

Tegoroczne Forum głównie poświęcone było problematyce kosztów w grupach/organizacjach producentów, a także ważnym kwestiom związanym z bieżącym i przyszłym funkcjonowaniem grup i organizacji – wnioski płynące z dyskusji chcemy przekazać Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Gościem Forum był pan Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przybliżył nam problematykę dotyczącą Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

 

Liczny udział przedstawicieli grup procucentów owoców i warzyw w Forum, był szansą przedyskutowania wielu kwestii ważnych dzisiaj oraz zastanowić się nad przyszłością.