CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Pisma i odpowiedzi

08-04-2020

Apel FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) do Komisarza Wojciechowskiego

FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) - europejska organizacja sektora owoców i warzyw, której członkiem jest Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, wystosowała pismo do komisarza Janusza Wojciechowskiego w sprawie niezbędnych działań związanych z negatywnym wpływem COVID-19 na sektor.

06-05-2019

Stanowisko Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw w związku z informacją UOKiK dotyczącą zarobów producentów żywności, pośredników i sieci handlowych na warzywach i owocach

 

W dniu 29 kwietnia 2019 roku UOKiK, na swojej stronie internetowej, poinformował, że sprawdził, ile na warzywach i owocach zarabiają producenci żywności,  pośrednicy i sieci handlowe. Informację tę szybko przedrukowały media branżowe i ogólnoinformacyjne.

08-05-2017

Czy producenci zwrócą wsparcie otrzymane za wycofane produkty?

W ostatnich dniach producenci otrzymują z OT ARR postanowienia w sprawie wznowienia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach nadzwyczajnego mechanizmu wsparcia w związku z rosyjskim embargiem.

28-10-2016

Kto może być nowym członkiem OP?

W dniu 27.10.2016 otrzymaliśmy pismo od Prezesa ARR, jako odpowiedź na wystosowane wcześniej dwa nasze pisma. Odpowiedź Prezesa bazuje na odpowiedzi, którą ARR otrzymała z Ministerstwa, po wysłaniu zapytania po naszym piśmie.

09-02-2016

Sektor owoców i warzyw – osiągnięcia i bariery rozwoju

21 stycznia br. pismem złożonym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazaliśmy krótką naszą ocenę sytuacji w sektorze owoców i warzyw oraz z problemami do rozwiązania, które utrudniają nam bieżące działanie i rozwój.

Strony