CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Core Team - inicjatywa, która jednoczy

Data publikacji:
28-12-2021

Przedstawicie 34 organizacji branżowych i wiodących podmiotów gospodarczych w 2021 r. stworzyli Core Team. Forum współpracy, które jest szansą na wspólny głos sektora ogrodniczego. Zidentyfikowano pierwsze inicjatywy, postawiono na pracę w zespołach. Projekt jest otwarty, ma stać się naturalnym centrum kompetencji i zapraszać do dyskusji.

 

 

- Core Team to forum współpracy całego sektora produkcji owoców i warzyw. Szeroko zaprosiliśmy tu liderów, ekspertów branży owoców i warzyw, przedstawicieli doradztwa i nauki. Postawiliśmy sobie cel współpracę przy realizacji uzgodnionego portfela inicjatyw i opracowaniu planu rozwoju sektora. Skala zaangażowania ludzi i organizacji daje dziś szanse na stworzenie reprezentacji sektora. Zapraszam do śledzenia prac Core Teamu – mówi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

https://www.youtube.com/watch?v=CjDM9mExRqM

- Core Team tworzy dziś kilkadziesiąt osób, to grupa która mamy nadzieję, będzie się powiększać. Jej pierwszym celem była diagnoza, a dziś wypracowanie rozwiązań dla sektora. Poszczególnymi obszarami zajmują się zespoły projektowe. Członkowie Core Teamu deklarowali chęć zaangażowania się zależnie od swoich kompetencji i doświadczeń. Każdy zespół ma swojego lidera, który organizuje pracę zespołu. Odbyły się już pierwsze spotkania. Dodefiniowano cele długofalowe i zadania, które trzeba rozwiązać dzisiaj, szybko. Myślę, że pierwsze rekomendacje pojawią się już w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy - mówi prezes Witold Boguta.

 

- Organizując pracę zespołów widzimy konieczność postawienia pewnych linii demarkacyjnej, tak aby praca w pewnych obszarach nie był dublowana. Widać też, że potrzebna jest dobra koordynacja. Przyjęliśmy jako zasadę comiesięczne spotkania liderów tych zespołów. Spotykamy się w każdą pierwszą środę miesiąca, żeby powiedzieć sobie, czym który zespół się zajmował, jakimi zagadnieniami zajmie się w najbliższym czasie. Tak chcemy te prace skoordynować – objaśnia Boguta.

 

Ustaliliśmy też w jaki sposób będzie funkcjonował Core Team jako całość. Takie spotkania będą odbywać się raz na kwartał. Pierwsze odbyło się 16 grudnia, następne powinno odbyć się II połowie marca. Później zapewne w końcówce czerwca i we wrześniu. Spotkanie wrześniowe i marcowe planujemy połączyć z konferencją prasową. To będzie okazja do prezentacji efektu prac – stanowiska Core Teamu wobec najbardziej aktualnych kwestii i propozycji rozwiązań – dodaje Boguta.

 

Szersze prezentacje Core Team planuje w kluczowych momentach sezonu wegetacyjnego, przed jego rozpoczęciem, i w jego końcówce. Nie wyklucza to aktywności medialnej w międzyczasie, wraz z postępem prac, tak jak poszczególne zespoły będą wypracowywać i proponować rozwiązania. - Chcemy komunikować efekty całej branży, tak by z tego można było korzystać. Celem jest nowa jakość produkcji, ale również dystrybucji i handlu. Chcemy budować postawy, które będą sprzyjać zmianom. Są one niezbędne w środowisku ogrodniczym. Opinie, które będziemy publikować, będą prowokować, a na pewno zapraszać do dyskusji. Chcemy, żeby jak najwięcej osób wzięło w tym udział. Jeżeli sami nie przeprowadzimy zmian, to nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego potrzebne jest szerokie zaangażowanie. Serdecznie zapraszam do współpracy – Witold Boguta, szef KZGPOiW.

 

 

ODCZAROWAĆ ZIELONY ŁAD

https://www.youtube.com/watch?v=vFrEj3vlrME&feature=emb_title