CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Nadzwyczaje Walne Zgromadzenie EUCOFEL'u

Data publikacji:
23-10-2018

Podczas pierwszego dnia Targów FRUIT ATTRACTION, 23 października br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Owocami i Warzywami – EUCOFEL, którego Związek jest członkiem od 2015 r. 

 

Walne Zgromadzenie przyjęło zmiany w statucie oraz zatwierdziło nowe logo. Najważniejszą zmianą statutu jest nowa nazwa organizacji, która teraz będzie brzmieć: „FruitVegetablesEUROPE”. Nazwa będzie tłumaczona na kilka języków narodowych Członków stowarzyszenia. W języku polskim będzie brzmiała OwoceWarzywaEUROPA.

 

Oprócz głównego punktu obrad nie zabrakło dyskusji na tematy bieżące:

  • przedstawienie i przyjęcie nowego Członka – APROA (Stowarzyszenie Organizacji Producentów Owoców i Warzyw Andaluzji). Na spotkaniu był obecny Prezes Stowarzyszenia Manuel GALDEANO, który przedstawił zgromadzonym rolę, zadania i osiągnięcia Stowarzyszenia;
  • omówienie następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 14 marca 2019 roku w Polsce. Prezes Witold Boguta przedstawił wstępny zarys planu oraz kosztorysu wydarzenia;
  • przedstawienie Programu promocyjnego – CuTE – Kultywowanie smaku Europy. Jest to tzw. program multi, czyli zgłaszany przez organizacje z kilku państw członkowskich, który współfinansuje działania informacyjne i promocyjne wdrażane na rynku wewnętrznym lub w krajach trzecich. CuTE promuje owoce i warzywa kilku Państw, z których pochodzą Członkowie EUCOFEL’U (Hiszpania, Francja, Polska, Grecja).

Po zakończeniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczęła się konferencja prasowa, na której Prezydent EUCOFEL’u (Juan Marín) oficjalne przedstawił nowa nazwę oraz logo EUCOFEL’u.