CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Nowa Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

Data publikacji:
31-05-2017

W środę 31 maja 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste wręczenie powołań członków Komisji Zarządzających funduszy promocji na kadencje 2017 – 2021. Powołania wręczył Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Na mocy ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych funkcjonuje dziewięć funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mię­sa owczego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, mięsa drobiowego oraz ryb. Głównym celem funduszy jest promowanie i wspieranie spożycia polskich produktów rolno-spo­żywczych, zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych.

 

Od początku roku obowiązuje znowelizowana ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, która skróciła kadencję dotychczasowych komisji zarządzających oraz zmieniła ich strukturę. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą w skład nowych komisji wchodzi pięciu przedstawicieli organizacji zrzeszających producentów, trzech przedstawicieli przetwórców oraz jeden przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dotychczas było to 4 + 4 + 1.  Zgodnie z uzasadnieniem zmiany, ma ona na celu umożliwienie przedstawicielom producentów, a więc środowiska, z którego wpłaty na fundusze promocji pochodzą, większy wpływ na sposób wydatkowania środków funduszy.

 

Skład Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Owoców i Warzyw – kadencja na lata 2017 – 2021:

 

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów owoców lub warzyw:

1. Zbigniew Tadeusz Górski – Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych;

2. Michał Pruś – Zrzeszenie Producentów Papryki RP;

3. Robert Remiszewski – Związek Sadowników RP;

4. Piotr Mieczysław Nowak – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i ProducentówProduktów Ekologicznych  „Polska Ekologia”;

5. Michał Sławomir Kowalski – Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”.

 

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze albo podmioty skupujące owoce lub warzywa:

1. Julian Pawlak – Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków;

2. Krzysztof Jan Maurer – Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa;

3. Witold Antoni Boguta – Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw.

 

Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:

1. Bronisław Węglewski

 

 

Po zakończeniu wręczania powołań wystąpili: prezes ARR Łukasz Hołubowski oraz Paweł Kocon, dyrektor Biura Rozwoju Rynku, który m.in. przedstawił bardzo dobre rezultaty Kampanii promocyjnej "Polska smakuje", która była realizowana w okresie przed Wielkanocą przez konsorcjum, którego liderem był nasz Związek, a finansowały ją wszystkie fundusze promocji. Podobna kampania jest planowana przed Bożym Narodzeniem.
 

Na swoim pierwszym posiedzeniu, bezpośrednio po zakończeniu części oficjalnej, Komisja ustaliła, że jej kolejne posiedzenie odbędzie się 21 czerwca. Wówczas planowany jest wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza Komisji, przyjęcie strategii promocji na 2018 rok (wymóg opracowywania takich strategii wprowadzają nowe przepisy) oraz zostaną rozpatrzone wnioski o przyznanie wsparcia.

 

Zdjęcie ze strony MRiRW. Od lewej: W. Boguta, J. Pawlak, P. Nowak, min. J. Bogucki, R. Remiszewski, M. Pruś, Z. Górski.