CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2018

Data wydarzenia:
Od 18-10-2018 do 19-10-2018
Data publikacji:
22-10-2018

Za nami  IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018. Szczyt odbył się w dniach  18-19 października 2018 r., w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym przy ul. Żytnia 39. Temat przewodni Szczytu brzmiał: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

 

KZGPOiW juz po raz kolejny objął Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem. Bardzo cieszą nas takie inicjatywy, które tworzą dogodne warunki do spotkań, wymiany poglądów oraz inspiracji pomiędzy ludźmi z obszarów biznesu, polityki, gospodarki oraz nauki, co jest niezwykle ważne i cenne. Niewątpliwie tego rodzaju wydarzenia, szczególnie cykliczne mają pozytywne oddziaływanie. Uważam, iż temat przewodni Szczytu „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” jest bardzo obiecujący do zarówno nowych inicjatyw, jak i owocnej dyskusji na wielu płaszczyznach. Pewnie nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wiele stwierdzeń, które padają w czasie dyskusji, jest źródłem inspiracji dla uczestników, że utwierdza ich w przekonaniu, co do własnych przemyśleń lub je koryguje, a to wpływa na kierunek ich aktywności.

 

Już po raz czwarty Europejskie Centrum Biznesu zaprosiło czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy. W ramach tegorocznej edycji Szczytu skoncentrowano się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją  przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. W ramach zaplanowanych debat przeprowadzono dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Prezydenta RP, Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach.

 

Pan Prezes Witold Boguta brał czynny udział podczas Szczytu jako jeden z prelegentów podczas panelu "Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego", poniżej relacja:

Panel Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego, zamykający trzecią sesję OSG 2018 moderowany był przez Jakuba Oliprę – Ekonomistę Departamentu Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole Bank Polska S.A., zaś do dyskusji zasiedli: Witold Boguta – Prezes Zarządu, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw; Wiktor Szmulewicz – Prezes, Krajowa Rada Izb Rolniczych; Joanna Tumińska – Dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie; Jerzy Wierzbicki – Prezes, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Na sam początek zaproszeni goście odnieśli się do kwestii polityki rolnej Państwa – dopłat oraz innych dostępnych narzędzi wsparcia dla sektora rolno-spożywczego. Jednocześnie podniesiono temat roli stowarzyszeń branżowych i grup producenckich w Polsce i za granicą w kształtowaniu regulacji dla sektora rolno-spożywczego. Tematem szczególnie dyskutowanym zarówno przez prelegentów, jak i uczestników w ramach pytań z Sali był problem budowania marki polskiej żywności, w szczególności jeżeli chodzi o budowę wizerunku branży w kraju i na świecie i zwiększanie rozpoznawalności naszych produktów. W tym kontekście odniesiono się do zagadnienia patriotyzmu konsumenckiego i protekcjonizmu z perspektywy możliwości i zagrożeń płynących z funkcjonowania na wspólnotowym rynku. Równie ciekawym tematem, jaki został omówiony podczas panelu, były umowy UE o wolnym handlu oraz potencjalne skutki dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Na koniec odniesiono się do społecznej odpowiedzialności sektora rolno-spożywczego i znaczenia samoregulacji w kontekście wyzwań zdrowotnych i środowiskowych.

 

DOKŁADNA RELACJA Z WYDARZENIA: http://osg2018.pl/relacja-2018/