CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Rada Konsultacyjna

Data publikacji:
23-03-2018

22 marca br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przy Al. Jana Pawła II 11, w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej powołanej Zarządzeniem Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Nr 4/2018 z dnia 5 lutego 2018r.

 

Rada Konsultacyjna jest zespołem opiniodawczo – doradczym Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zdrowia roślin, zapobiegania zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego.

 

 

Do głównych zadań Rady należy w szczególności:

  1. przedstawienie opinii i stanowisk w zakresie zdrowia roślin, zapobiegania zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, ocenią, obrotem i stosowaniem materiału siewnego, zgłaszania propozycji zmian oraz nowych rozwiązań systemowych w tym zakresie;
  2. proponowaniem rozwiązań mających na celu lepszą współpracę pomiędzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w zakresie realizowanych przez Inspekcję zadań.

 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele ogólnopolskich branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, organizacji zrzeszających przedstawicieli rolników oraz instytucji naukowo-badawczych. Miło jest nam poinformować, iż z ramienia Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw – SOP w pracach Rady będzie uczestniczył Pan Hubert Woźniak, Wiceprezes Zarządu Związku oraz Prezes Organizacji Rajpol Sp. z o.o.

 

Poniżej akt powołania dla Pana Huberta Woźniaka