CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

XXI Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

Data wydarzenia:
14-06-2018
Data publikacji:
15-06-2018

14 czerwca 2018 roku odbył się XXI Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach oraz na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych, nad którym honorowy patronat objął Pan Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Partnerami tegorocznego spotkania były: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych, Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) oraz Konsorcjum Appolonia Sp. z o.o. Patronat medialny nad imprezą objęły czasopisma: „Sad Nowoczesny”, „Owoce Jagodowe”, „Warzywa i Owoce Miękkie”, „Tygodnik Poradnik Rolniczy” oraz „Twój Doradca Rolniczy Rynek”, radia: Victoria i RSC, a także portale internetowe: ogrodnictwo.expert.pl, jagodnik.pl, Warzywapolowe.pl, SadyOgrody.pl i e-sadownictwo.

 

Oficjalnego otwarcia dokonała dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – prof. dr hab. Małgorzata Korbin, która serdecznie powitała przybyłych gości oraz wręczyła „Laur Uznania” dr. Andrzejowi Holewińskiemu – emerytowanemu pracownikowi Instytutu, Honorowemu Prezesowi SITO i jednocześnie członkowi Związku Sadowników Polskich. Po uroczystym otwarciu głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich – nagrodzony dr Andrzej Holewiński, pan Andrzej Melon – Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice oraz pan Michał Lachowicz – wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.  Po części oficjalnej przedstawiciele poszczególnych zakładów i pracowni Instytutu, przedstawili obecną sytuację sadownictwa i warzywnictwa w trwającym okresie wegetacyjnym. Głos zabrali: prof. dr hab. Waldemar Treder z Pracowni Nawadniania, dr Krzysztof Rutkowski z Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw, dr Agnieszka Masny z Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych, dr Agata Broniarek-Niemiec z Zakładu Fitopatologii, dr Grzegorz Doruchowski z Zakładu Agroinżynierii oraz prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski reprezentujący Pracownię Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych.

 

Po wystąpieniach pracowników naukowych Instytutu goście mieli okazje zapoznać się z doświadczeniami prowadzonymi w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach oraz na Polach Doświadczalnych upraw warzywniczych w Skierniewicach. Zarówno w czasie zwiedzania, jak i podczas indywidualnych konsultacji zainteresowane osoby mogły skorzystać z fachowych porad udzielanych przez pracowników Instytutu Ogrodnictwa na tematy z zakresu sadownictwa i warzywnictwa.

Uczestnicy spotkania mogli poszerzyć swoją wiedzę w czasie wykładów, które przedstawili:  

  • dr hab. Urszula Smolińska („Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” – projekt szkoleniowy BIOGLEBA);
  • dr Jan Sobolewski („Problemy zdrowotności warzyw dzisiaj i jutro”);
  • prof. dr hab. Waldemar Treder („Fertinnowa – jako baza informacji o technice i technologii – fertygacji”);
  • dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO [„Nowoczesna uprawa czereśni” , „Odmiany śliwy do sadów towarowych w sytuacji rosnącego  zagrożenia wirusem ospowatości śliwy (szarki)]”;
  • dr Wojciech Warabieda („Miodówki w sadach i ich zwalczanie”);
  • dr Małgorzata Sekrecka („Strategia zwalczania przędziorków w sadach jabłoniowych”);
  • mgr Sylwester Masny („Aktualne zagrożenia chorobami w sadach”);
  • mgr Monika Michalecka („Najgroźniejsze choroby na plantacjach jagodowych w ostatnich sezonach”);
  • dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO („Osiągnięcia i perspektywy hodowli roślin jagodowych w Instytucie Ogrodnictwa”).

Równolegle z wykładami trwały prezentacje: założeń i celów projektu edukacyjnego BIOGLEBA („Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”), innowacyjnego rozwiązania sterowania nawadnianiem za pomocą sygnału radiowego opracowanego w ramach projektu eSAD („Opracowanie innowacyjnego systemu pomiaru rozproszonego parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych”), najnowszych rozwiązań technicznych opracowanych przez Zakład Agroinżynierii (innowacyjny rozsiewacz nawozów mineralnych do upraw rzędowych oraz pionierski dwurzędowy opryskiwacz sadowniczy do ochrony krzewów jagodowych – efekt współpracy InHort i ZHP AGROLA), nowych odmian warzyw wyhodowanych w Instytucie oraz sprzedaż sadzonek świdośliwy.

 

W czasie trwania DOD na stoisku Instytutu Ogrodnictwa prezentowany był Program Wieloletni IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” oraz Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” wraz z materiałami promującymi wyniki uzyskane podczas realizacji tych projektów.

 

Miłym punktem programu Dnia Otwartych Drzwi  była degustacja zupy pieczarkowej, której organizatorem było Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych. 

 

Zwiedzający mogli również zapoznać się z ofertą 27 firm działających na rzecz branży ogrodniczej uczestniczących w spotkaniu. W tegorocznym Dniu Otwartych Drzwi wzięło udział ok. 450 osób, wśród których byli sadownicy, producenci owoców i warzyw, przetwórcy, przedstawiciele służb doradczych, firm branżowych, dziennikarze oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

 

 

FOTORELACJA: http://www.inhort.pl/aktualnosci,news,368,XXI-Dzien-Otwartych-Drzwi-Instytutu-Ogrodnictwa

Źródło: http://www.inhort.pl/