CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Grupa Producentów IDEALSAD Sp. z o. o.

Grupa produktów:
Główne produkty:
-
Powierzchnia uprawy ogółem:
-
Liczba członków:
-
Województwo:
Adres grupy:

Kamieńszczyzna 10
96-514 Rybno

Osoba do kontaktu:
Janusz Kubiak
Telefon:
(46) 861 14 33, 604 110 931
Fax:
(46) 861 14 33