CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Prawo krajowe

pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
28 grudnia 2012
w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach
173.44 KB
dodane: 25-03-2013
pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
22 sierpnia 2012
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”
191.2 KB
dodane: 25-03-2013
pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
20 stycznia 2012
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”
141.2 KB
dodane: 25-03-2013
pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
03 listopada 2011
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej
37.2 KB
dodane: 25-03-2013
pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
11 sierpnia 2011
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”
38.73 KB
dodane: 25-03-2013

Strony