CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Prawo krajowe

pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
22 sierpnia 2012
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”
191.2 KB
dodane: 25-03-2013
pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
20 stycznia 2012
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”
141.2 KB
dodane: 25-03-2013
pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
03 listopada 2011
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej
37.2 KB
dodane: 25-03-2013
pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
11 sierpnia 2011
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”
38.73 KB
dodane: 25-03-2013
pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
14 czerwca 2011
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli
94.53 KB
dodane: 25-03-2013

Strony