CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Prawo krajowe

pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
07 czerwca 2004
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzenie kontroli
66.79 KB
dodane: 25-03-2013
pdf
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia
07 czerwca 2004
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli
66.5 KB
dodane: 25-03-2013
pdf
USTAWA
z dnia
19 grudnia 2003
o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
488.31 KB
dodane: 01-06-2017

Strony