CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Prawo Unii Europejskiej

pdf
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/892
z dnia
13 marca 2017
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw
614.55 KB
dodane: 01-06-2017
pdf
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/891
z dnia
13 marca 2017
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011
821.67 KB
dodane: 01-06-2017
pdf
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1369/2015
z dnia
07 sierpnia 2015
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw
534.32 KB
dodane: 10-08-2015
pdf
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 499/2014
z dnia
11 marca 2014
uzupełniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz (UE) nr 1306/2013 poprzez zmianę rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw
561.57 KB
dodane: 10-08-2015
pdf
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013
z dnia
17 grudnia 2013
ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007
3.28 MB
dodane: 17-07-2015

Strony