CZŁONKOSTWO W KZGPOiW

Reklama

Prawo Unii Europejskiej

pdf
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 780/2012
z dnia
28 sierpnia 2012
ustalające współczynniki przydziału na lata 2012–2017 dla wkładu Unii przeznaczonego na pomoc dla grup producentów w sektorze owoców i warzyw, o której mowa w art. 103a rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, w odniesieniu do planów uznawania zgłoszonych do dnia 1 lipca 2012 r.
727.71 KB
dodane: 27-02-2013
pdf
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 302/2012
z dnia
04 kwietnia 2012
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw
1.49 MB
dodane: 27-02-2013
pdf
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 543/2011
z dnia
07 czerwca 2011
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw
2.6 MB
dodane: 27-02-2013

Strony