Projekt  „CuTE: Cultivating the Taste of Europe” (Kultywowanie Smaku Europy), był działaniem w ramach Temat C: Wsparcie dla wielu programów - programy jakości w Unii lub zalety unijnych produktów rolnych. 

Projekt CuTE przygotowało konsorcjum złożone ze stowarzyszenia FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) - Lider oraz 5 krajowych stowarzyszeń z Francji, Grecji, Polski i Hiszpanii:
1.    Stowarzyszenie Krajowych Organizacji Producentów "Pomidory i ogórki Francji" (AOPn T & C);
2.    Stowarzyszenie Krajowych Organizacji Producentów "Truskawki we Francji" (AOPn Strawberry);
3.    Stowarzyszenie Organizatorów Producentów Owoców i Warzyw Andaluzji (APROA);
4.    Krajowy Związku Grupa Producentów Owoców I Warzyw (KZGPOiW);
5.    Stowarzyszenie Greckich Przedsiębiorstw Eksportujących Owoce, Warzywa i Soki (INCFRUIT HELLAS).


Kampania miała zwiększyć świadomość specyfiki unijnych metod produkcji owoców i warzyw oraz cech unijnego sektora owoców i warzyw (odmiany, jakość, smak) na rynku wewnętrznym UE. Działania były prowadzone w 5 docelowych krajach UE (FR, D, EL, PL i ES). Niektóre działania zostały również przeprowadzone w Brukseli (BE). Pod koniec realizacji, zgodnie z oczekiwaniami programu, nastąpiła zmiana percepcji i świadomości na temat metod produkcji w UE i specyficznych cech produktu dla wybranej grupy docelowej, między 2,5% a 3,5%. Kampania traktowała priorytetowo grupy szczególnie wymagające lub otwarte na wiadomości dotyczące produktów wysokiej jakości, poszanowania środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności, właściwości produktu rolnego, w tym: rodziców z dziećmi; dzieci i młodzież; liderów opinii, zwłaszcza dziennikarzy. CuTE ma globalną strategię programową bardzo społeczną, inteligentną i bliską ludziom, z rzeczywistą interakcją pomiędzy naszymi odbiorcami docelowymi i różnymi metodami produkcji, produktami i odmianami. Informacje nt. kampani były przekazywane poprzez stronę internetową, media społecznościowe; reklamę cyfrową i radiową; publiczne wydarzenia informacyjne i działania w zakresie relacji z mediami.

Projekt trwał 3 lata (2019-2021). Całkowity budżet: 4.799.792,67 EUR (dofinansowanie z UE: 3 839 384,14 EUR)

Związek jako jeden z korsocjantów brał czynny udział w dyskusjach na temat realizacji projektu podczas comiesięcznych spotkań Grupy Koordynującej Projekt (PMG - PROJECT MANAGEMENT GROUP). Podczas spotkań PMG na bieżąco dopracowywane były wszelkie etapy realizacji min. koncepcja postów na social media, grafiki (plakat główny, infografika), scenariusze warsztatów itp. Promocja w Polsce dotyczyła jabłek i była głównie realizowana w mediach społecznościowych (facebook, instargram). Podczas pierwszego roku kamapnii zostały przeprowadzone warsztaty dla specjalistów z branży, dziennikarzy. W trzecim roku kampanii odbyły się dwa warsztaty kulinarne dla influencerów, blogerów oraz dziennikarzy. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Kampania finansowana była w 80% przez Komisję Europejską ze środków przeznaczonych na promocję, 20% naszego udziału własnego pokrywane jest z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.


Strona projektu: https://www.fruitvegetableseurope.eu/pl/
Facebook: https://www.facebook.com/CultivatingtheTasteofEurope/
Twitter: https://twitter.com/CuTEUfruitveg
YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCKUOeAa7gOExqgTL_PniK4Q?

 

 

artykuły związane z projektem 

http://www.grupyogrodnicze.pl/aktualnosci/spotkania/program-promocyjny-cute-kultywowanie-smaku-europy/

http://www.grupyogrodnicze.pl/aktualnosci/spotkania/europejscy-producenci-owocow-i-warzyw-inauguruja-europejski-program-promocji-cute-kultywowanie-smaku-europy-w-parlamencie/

http://www.grupyogrodnicze.pl/aktualnosci/spotkania/wizyta-pani-ambasador-rp-w-madrycie-w-mobilnej-szklarni-eurotour-podczas-fruit-attraction/