Statut związku

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw powstał, jako pierwszy ogólnopolski związek branżowy zorganizowany przez grupy producentów. Ma on formę prawną spółdzielni zrzeszającej osoby prawne (wstępnie uznane grupy i uznane organizacje). Zachęcamy wszystkie Grupy i Organizacje do przystąpienia do Związku i wspólnie, tworzenia autentycznej struktury branżowej reprezentującej interesy jej członków.

 

Korzyści wynikające z członkostwa

Podstawowe korzyści wynikające z członkostwa (reprezentowanie interesów, informacja, organizowanie szkoleń, doradztwo, promocja, poznawanie się przedstawicieli grup i nawiązywanie współpracy gospodarczej krajowej i zagranicznej, itp.) wynikają z celów i zadań Związku zawartych w statucie. Nie zakłada się prowadzenia wspólnej sprzedaży owoców i warzyw przez Związek, a jedynie tworzenie warunków do współpracy poszczególnych grup w tym zakresie. Członkostwo w Związku może być szczególnie ważne dla grup i organizacji działających w formie prawnej spółdzielni, ponieważ Związek może uzyskać status związku rewizyjnego i prowadzić działalność lustracyjną dla swoich członków.
 

Procedura przyjmowania nowych członków

Przystąpienie do Związku wymaga podjęcia stosownej uchwały przez organ upoważniony do tego w statucie/umowie oraz powołania pełnomocnika, który, zgodnie z Prawem spółdzielczym, będzie reprezentował Grupę/Organizację na Walnym Zgromadzeniu Członków Związku.
 
  • Pierwszy etap:
    Statut, projekt uchwały i deklaracja członkowska do pobrania ze strony internetowej.
  • Drugi etap:
    Po podjęciu uchwały o przystąpieniu do Związku należy przesłać ją oraz wypełnioną deklarację członkowską na adres Związku.
  • Trzeci etap:
    Po otrzymaniu od Państwa dokumentów Zarząd podejmie stosowną uchwałę o przyjęciu Grupy/Organizacji do Związku i prześle ją na adres Grupy/Organizacji, podając numer rachunku na który należy wpłacić wpisowe i udział.
 
W przypadku pytań proszę o kontakt.