ZAPYTANIE OFERTOWE / REQUEST FOR PROPOSAL 1/08/2018

Data publikacji:
01-08-2018

Data publikacji:
01-08-2018
 

Zapraszamy państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 1/08/2018  

/upload/public/zapytanie_ofertowe_-_zabudowa_0.pdf

/upload/public/zalacznik_1_0.pdf

/upload/public/zalacznik_2_0.doc

/upload/public/zalacznik_3_0.doc

/upload/public/zalacznik_4_0.docx

 

 

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej w postaci projektu stoiska zgodnego z wymogami zapytania ofertowego oraz specyfikacji kosztów i odpowiednim kompletem załączników

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl

 

w terminie do 15.08.2018, godz 24:00

 

 

z poważaniem

Witold Boguta

Prezes Zarządu

 

______________________________________________________________________________________

 

We invite you to submit an offer in accordance with the enclosed REQUEST FOR PROPOSAL 1/08/2018

/upload/public/request_for_proposal.pdf

/upload/public/attachment_1.pdf

/upload/public/attachment_2.doc

/upload/public/attachment_3.doc

/upload/public/attachment_4.docx

 

 

The offer should be submitted in electronic form in the form of a stand design in accordance with the requirements of the request for quotation and the cost specification and the appropriate set of attachments to the email address: biuro@grupyogrodnicze.pl


Until 15.08.2018, at 24:00

 

 

Sincerely

Witold Boguta

Chairman of the Board