Sektor owoców i warzyw – osiągnięcia i bariery rozwoju

Data publikacji:
09-02-2016

SEKTOR OWOCÓW I WARZYW – OSIĄGNIĘCIA I BARIERY ROZWOJU

Data publikacji:

09-02-2016

21 stycznia br. pismem złożonym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazaliśmy krótką naszą ocenę sytuacji w sektorze owoców i warzyw oraz z problemami do rozwiązania, które utrudniają nam bieżące działanie i rozwój.

Zaproponowaliśmy utworzenie stałej grupy roboczej złożonej z przedstawicieli administracji oraz organizacji branżowych sektora, która zajmowałaby się wypracowywaniem rozwiązań pozwalających zachować to co zostało osiągnięte oraz zapewnić dalszy rozwój. Ze strony Związku zadeklarowaliśmy merytoryczne włączenie się w kreowanie optymalnych rozwiązań problemów sektora oraz wspieranie wszelkich inicjatyw Pana Ministra

 

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z pismem.

/upload/public/pismo_21.01.2016.pdf