„Połowa Sukcesu – promocja spożycia owoców i warzyw oraz ich przetworów” to projekt, jakiego w polskim sektorze owocowo-warzywnym jeszcze nie było. 25 branżowych organizacji wypracowało wspólną strategię komunikacji i wizualizacji promocji warzyw i owoców. Zadanie zostało zainicjowane i koordynowane przez KZGPOiW. Głównym celem było zwiększenie spożycia krajowych owoców i warzyw oraz ich przetworów w tym produktów ekologicznych, w wyniku zmiany postrzegania warzyw i owoców – edukacja konsumentów w zakresie pierwszoplanowej ich roli w diecie, patriotyzm konsumencki. Organizatorzy przygotowali cykl szkoleń i warsztatów dla współpracujących organizacji. 

Projekt był finansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

Dwa aspekty współpracy z sektorem cieszą szczególnie. Pierwszy to wyjątkowość tego przedsięwzięcia. Sektor warzywno-owocowy jest niezwykle zróżnicowany, ale mimo tego udało się nam wszystkim stworzyć ciekawy, unifikujący język wizualny. Wypracowaliśmy identyfikację, która łączy nie pozbawiając różnic. Drugi aspekt to pozytywny wpływ na nawyki żywieniowe Polaków. Większa ilość warzyw i owoców to po prostu lepsze samopoczucie i zdrowie nas wszystkich.

W ramach realizacji zadania wypracowano wspólną strategię komunikacji i wspólną wizualizację do wykorzystania we wszystkich projektach promujących owoce i warzywa. Pełniejsza prezentacja nowego systemu identyfikacji branży na stronie: http://polowasukcesu.pl/
Jak uzyskać dostęp do elementów tej wizualizacji informacja w linku: http://www.grupyogrodnicze.pl/wspolna-wizualizacja/ 

Przedstawiciele wiodących gatunków zapowiedzieli integrację wokół wypracowanej strategii komunikacji i wdrożenie nowej identyfikacji w realizowanych przez siebie działaniach. System będzie służył wszystkim działaniom informacyjno-edukacyjnym finansowanym ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. M.in. kampanii „Czas na polskie superowoce” realizowanej przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!” realizowanej przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych czy kampanii „Moc Polskich Warzyw” realizowanej przez Zrzeszenie Producentów Papryki RP. System jest jednak tak pomyślany aby mógł z niego w przyszłości korzystać każdy gatunek.


Głównym wydarzeniem tego zadania była uroczysta prezentacja wcześniej opracowanej strategii komunikacji oraz identyfikacji wizualnej promocji sektora owoców i warzyw oraz narzędzi wsparcia liderów w ich wdrożeniu, która odbyła się 14 października 2020 roku w Pałacu Mała Wieś.

RELACJA: Plantatorzy pokazują nam ile warzyw i owoców powinien zawierać zdrowy posiłek

Tego dnia zebrali się przedstawiciele organizacji realizujących działania w ramach Funduszu Promocji Owoców i Warzyw (uczestnicy projektu), a także zaproszeni goście: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Członkowie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, Przewodniczący pozostałych dziewięciu Komisji Zarządzających Funduszy Promocji, wiodące grupy i firmy sektora, przedstawiciele sieci detalicznych oraz przedstawiciele mediów branżowych i informacyjnych, aby przekonać się co daje współpraca. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przykładów brandingu przetworów owoców jagodowych. Kolejnym i zarazem głównym punktem dnia była prezentacja strategii komunikacji oraz identyfikacji wizualnej promocji sektora. Po prezentacji głos zabrali liderzy projektu na temat integracji i roli organizacji branżowych. Związek jako jedni z pierwszych postanowił wprowadzić do świadomości konsumentów system spożywania warzyw i owoców jako połowa talerza. Takie przedstawienie każdego posiłku jest zdecydowanie bardziej perswazyjne niż obrazek piramidy żywieniowej. 

Światowa Organizacja Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, rekomendują aby warzywa i owoce stanowiły dziś już połowę tego, co jemy. Potencjał stanowi użyteczność tej rekomendacji. 50% jest czytelniejsze niż 5 porcji. Połowa jest tak prosta, że daje szansę na skokowy wzrost świadomości roli warzyw i owoców w naszej diecie. Idea opiera się na pokazaniu konsumentom w możliwie najprostszy sposób, ile dziennie powinni zjeść warzyw i owoców. Zdaniem pomysłodawców projektu, piramida żywieniowa to już przeżytek, dlatego została zmieniona na… talerz. I od teraz za pomocą tego talerza, w połowie wypełnionego warzywami i z owocami z boku, Polacy będą uświadamiani w kwestii zdrowego żywieniu. artykuły związane z projektem ↓

Współpraca dźwignią promocji

Największym ograniczeniem konsumpcji owoców i warzyw jest postrzeganie ich jako dodatek