Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 4/03/2024

Data publikacji:
29-03-2024

Pytanie 1:
Proszę o wyjaśnienie następującego zapisu z zapytania ofertowego: UWAGA:  zadanie  będzie  realizowane  jeśli  Krajowy  Związek  Grup  Producentów Owoców  i Warzyw  –  Spółdzielnia  Osób  Prawnych  otrzyma  wsparcie  z  Funduszu Promocji Owoców i Warzyw na sfinansowanie działań zadania. 

Czy oznacza on, że na tym etapie nie ma pewności, czy projekt będzie wdrażany w jakiejkolwiek części?
–  odp.: TAK

Pytanie 2:
Jak liczna jest grupa liderów przewidzianych na spotkania kwartalne? Czy są to spotkanie jednodniowe czy 2-3 dniowe?  – odp.: Około 60 – 70 osób, spotkania jednodniowe

Pytanie 3: 
Czy koszty wzięcia udziału w Narodowym Dniu Sportu są wliczone w budżet tej kampanii, czy stanowią osobny koszt? – odp.: Są wliczone w budżet kampanii

Pytanie 4:
W jakiej formie chcieliby Państwo otrzymać ofertę – Power Point, Word? – odp.: Oferta powinna być przesłana droga elektroniczną, natomiast nie stawiamy wymogów w zakresie, o którym mowa w pytaniu.