"TASTE EUROPE!" - Informacja o wyborze oferty

Data publikacji:
17-11-2023

Niniejszym informujemy,

że w postępowaniu przetargowym na

prowadzenie kompleksowych badań skuteczności oraz przeprowadzenie oceny ewaluacyjnej trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej „Taste Europe !” na rynkach Japonii, Singapuru i Wietnamu

wpłynęły dwie oferty.

Po dokonanej ocenie została wybrana oferta Korporacji Badawczej Pretendent Sp. z o.o.