Czy producenci zwrócą wsparcie otrzymane za wycofane produkty?

Data publikacji:
08-05-2017

Data publikacji:

08-05-2017

W ostatnich dniach producenci otrzymują z OT ARR postanowienia w sprawie wznowienia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach nadzwyczajnego mechanizmu wsparcia w związku z rosyjskim embargiem. Chodzi o producentów, którzy złożyli powiadomienia i uzyskali prawo wycofania produktów nie będąc członami uznanych organizacji producentów realizujących programy operacyjne, a później przystąpili do takich organizacji lub organizacja rozpoczęła realizację takiego programu przed przeprowadzeniem operacji wycofania przez tych producentów.

 

Naszym zdaniem wznowienie postępowania jest rozpoczęciem procedury odbierania tym producentom wypłaconego wsparcia za wycofane produkty. Mając na względzie wielorakie negatywne skutki tego działania tak dla producentów, jak i dla organizacji, Związek wystosował pismo do pana Łukasza Hołubowskiego, prezesa ARR, kierując je do wiadomości pana Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Treść pisma: /upload/public/pismo_do_prezesa_arr_wycofanie.pdf