W branży od wielu lat mówiło się również o potrzebie przeprowadzenia badań, które pokazałyby rzeczywiste preferencje krajowych konsumentów jabłek. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wspólnie z Kantar Public zapytaliśmy Polaków o ich decyzje towarzyszące zakupom jabłek. Jak często Polacy kupują jabłka? Gdzie się w nie zaopatrują? Czym kierują się podczas wyboru jabłek – decyduje wygląd, jakość owoców czy ich cena? Jeśli rezygnują z zakupów – czym jest to spowodowane? Jakie odmiany wybierają Polacy? To tylko niektóre z zagadnień, o które zapytaliśmy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia zapisu spotkania online, podczas którego przedstawione zostały wyniki badania dotyczącego preferencji i zachowania konsumentów jabłek w Polsce. Webinarium odbyło się w ramach zadania „Badania rynku jabłek w Polsce” realizowanego przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, finansowanego z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Zapraszamy do obejrzenia

Prezentowane treści powinny zainteresować nie tylko przedstawicieli branży – sadowników, handlowców, eksporterów, ale także samych konsumentów. To nie jedyne zagadnienie, jakie poruszyliśmy podczas webinarium, zadanie „Badania rynku jabłek w Polsce” wspiera również działania zespołu Core Team zajmującego się zbieraniem danych branżowych. Prace zespołu skupiają się przede wszystkim na aspekcie szacowania zbiorów i zapasów jabłek, ale także aktualnej strukturze odmianowej i areale sadów jabłoniowych. W ramach kolejnej prezentacji zastawialiśmy się między innymi skąd tak duże różnice w areale sadów jabłoniowych miedzy GUS i ARiMR – a w konsekwencji, jakie dane powinniśmy wykorzystywać w szacowaniu krajowej produkcji. Przedstawiliśmy także informacje na temat krajowego potencjału przechowalniczego. Informacje na ten temat przedstawił Adam Paradowski, koordynator prac zespołu Core Team ds. zbierania danych branżowych. Trzecim tematem, który poruszyliśmy to odpowiedź na pytanie: Dlaczego integrowana i zrównoważona produkcja jest szansą na rozwój ogrodnictwa? Dr inż. Mirosław Korzeniowski, koordynator prac zespołu Core Team ds. zrównoważonego rozwoju przedstawił założenia i wnioski z raportu opracowanego na zlecenie KZGPOiW.

Pełna wersja raportu z badań: PREFERENCJE I ZACHOWANIA KONSUMENTÓW JABŁEK - Raport z badań

Zapraszamy do zapoznanie się z pierwszymi wynikami ankiet dotyczących struktury uprawianych w Polsce odmian jabłoni, bazy przechowalniczej oraz oceny tegorocznego plonowania:

Pełna wersja raportu z badań: WYNIKI ANKIET DOTYCZĄCE STRUKTURY UPRAWIANYCH ODMIAN, BAZY PRZECHOWALNICZEJ ORAZ OCENY TEGOROCZNEGO PLONOWANIA - Raport z badań