APPOLONIA Sp. z o.o. uznanym Zrzeszeniem Organizacji Producentów (ZOP)

Data publikacji:
13-01-2017

Data publikacji:

13-01-2017

Decyzją nr 1/2016WA/UZN/ZOP  z dnia 21.12.2016r. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie uznał Appolonię Sp. z o.o za Zrzeszenie Organizacji Producentów (ZOP).

 

Jest to nowy etap w organizowaniu się producentów owoców i warzyw, kiedy to uznane organizacje tworzą struktury wyższego rzędu (zrzeszenia organizacji producentów), w celu dalszej koncetracji podaży dającej szanse na lepsze funkcjonowanie na rynku i większe korzyści dla członków.

W "starej UE" większość organizacji jest członkami zrzeszeń (Europa Południowa), badź koncetracja następuję poprzez łączenie się organizacji (Europa Północna). W Polsce potrzebe jest zarówno tworzenie kolejnych ZOP, jak i koncentracji poprzez łączenie, czego dobrym przykładem są działania organizacji Rajpol Sp. z o.o.