ZAPYTANIE OFERTOWE / REQUEST FOR PROPOSAL 1/07/2023 - rozstrzygnięcie / selection

Data publikacji:
21-08-2023

Uprzejmie informuję, że Komisja powołana do wyboru wykonawcy w postępowaniu konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców i dostawców na świadczenie usługi polegającej na zabudowie branżowego stoiska narodowego
o powierzchni 128 m2 podczas Międzynarodowych Targów Owoców i Warzyw FRUIT ATTRACTION, które odbędą się
w dniach 03-05 października 2023 r. w Madrycie w Hiszpanii, po wnikliwym przeanalizowaniu ofert, do realizacji tego zadania wybrała: IFEMA MADRID.

Dziękujemy bardzo Państwu za złożoną ofertę.

Witold Boguta
Prezes Zarządu


Selection of the contractor of request for proposal 1/07/2023

I would like to kindly inform you that the commission appointed to select the contractor in the competitive selection procedure for contractors and suppliers of a service consisting in erecting a national industry stand with a floor space
of 128 m2 for the FRUIT ATTRACTION International Trade Show for the Fruit and Vegetable Industry held
on 03-05 October 2023 in Madrid, Spain, after carefully analyzing the offers, she chose: IFEMA MADRID.

Thank you very much for the offer.

Witold Boguta
Chairman of the Board