TARGI FRUIT ATTRACTION - ZAPYTANIE OFERTOWE 1/08/2023

Data publikacji:
23-08-2023

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty zgodnie

z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 1/08/2023. 

Zapytanie ofertowe - usługa transportu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej na FORMULARZU OFERTY (załącznik nr 1)

wraz z OŚWIADCZENIEM (załącznik nr 2)

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl.

w terminie do 06 września 2023 roku,  godz 24:00

Z poważaniem

Witold Boguta
Prezes Zarządu