TARGI FRUIT ATTRACTION - ZAPYTANIE OFERTOWE 3/08/2023

Data publikacji:
30-08-2023

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty zgodnie

z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 3/08/2023. 

Zapytanie ofertowe - hostessy

Załącznik nr 1

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej na FORMULARZU OFERTY wraz z OŚWIADCZENIEM
(załącznik nr 1)

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl

w terminie do 11 września 2023 roku,  godz. 24:00

Z poważaniem

Witold Boguta
Prezes Zarządu