"TASTE EUROPE!" - odpowiedź na pytanie

Data publikacji:
18-08-2023

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania przetargowego na prowadzenie kompleksowych badań skuteczności
oraz przeprowadzenie oceny ewaluacyjnej trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej "TASTE EUROPE!"
z dnia 25 lipca 2023r.

Odpowiedź na pytanie