TASTE EUROPE! - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

Data publikacji:
04-10-2023

Konsorcjum w składzie:

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider,
Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych – Konsorcjant
,

zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przeprowadzi kompleksowe badania skuteczności oraz przeprowadzi ocenę ewaluacyjną
kampanii informacyjno-promocyjnej "Taste Europe !".

Oferty należy składać na adres:

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
ul. Miodowa 14,
00-246 Warszawa

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2023 r., o godzinie 12.00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

W przypadku pytań należy kontaktować się ze Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP – Liderem Konsorcjum, pod adresem e-mail: biuro.srwrp@gmail.com

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia     
Załącznik nr 1 do SIWZ    
Załącznik nr 2 do umowy    
Załącznik nr 3 do SIWZ     
Załącznik nr 6 do SIWZ     
Załaczniki nr 2, 4, 5 do SIWZ