"TASTE EUROPE!" - Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

Data publikacji:
21-09-2023

Niniejszym informujemy, że w postępowaniu przetargowym na opracowanie kreacji wizerunkowej oraz wdrożenie i realizację trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej „Taste Europe !” na rynkach Japonii, Singapuru i Wietnamu została wybrana oferta Konsorcjum Krajowej Izby Gospodarczej Centrum Promocji Sp. z o.o. oraz Krajowej Izby Gospodarczej.