Zaproszenie do składania ofert na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej

Data publikacji:
24-04-2019

Data publikacji:

24-04-2019

AKTUALIZACJA!!!!

 

Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych – Konsorcjant, informuje, że został skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ o następujące treści:

 

Cel ogólny

Zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów: świeże, schłodzone lub mrożone mięso i jego przetwory, w tym świeża, schłodzona lub mrożona wołowina (m.in. karkówka, polędwica), wieprzowiny (m.in. karkówka, schab, polędwiczka, łopatka wieprzowa, szynka, golonka) oraz przetworów mięsnych, a także drobiu wysokiej jakości, pochodzących z Unii Europejskiej oraz świeże, przetworzone owoce i warzywa w tym jabłko, owoce z rodzaju Vaccinium, borówka amerykańska, na rynkach docelowych.

oraz 

 

Cele szczegółowe

Wskaźniki grup TG2 i TG3 traktuje się oddzielnie z grupą TG1 ponieważ ich zadaniem jest poszerzanie oddziaływania kampanii poprzez kreowanie opinii grupy TG1, sposób oddziaływania tych grup nie przekłada się bezpośrednio na wzrost lub spadek konsumpcji w przeciwieństwie do pozostałej grupy. Uwzględniając powyższe należy zmierzyć grupę TG1 innymi wskaźnikami.

 

 

Do pobrania:

Załącznik 1: /upload/public/zalacznik_nr_1_do_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia_2.pdf

 

 

 

 

Niniejsze zaproszenie opublikowano w dniu 24.04.2019 r.