ZAPYTANIE OFERTOWE / REQUEST FOR PROPOSAL 2/08/2021 - zakończenie / end

Data publikacji:
30-08-2021

Uprzejmie informuję, że Komisja powołana do wyboru wykonawcy w postępowaniu konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców i dostawców na świadczenie usługi polegającej na zabudowie branżowego stoiska narodowego o powierzchni 96m2 podczas Międzynarodowych Targów Owoców i Warzyw FRUIT ATTRACTION, które odbędą się w dniach 05-07 października 2021 r. w Madrycie w Hiszpanii. po wnikliwym przeanalizowaniu ofert, do realizacji tego zadania wybrała: Mª DOLORES MARTINEZ VARA DE REY, S.A. (MARVA).

Dziękujemy bardzo Państwu za złożoną ofertę.

 

Z poważaniem

Witold Boguta

Prezes Zarządu

 

______________________________________________________________________________________

I would like to kindly inform you that the commission appointed to select the contractor in the competitive selection procedure for contractors and suppliers  of a service consisting in erecting a national industry stand with a floor space of 96 m2 for the FRUIT ATTRACTION International Trade Show for the Fruit and Vegetable Industry held on 05-07 October 2021 in Madrid, Spain. After carefully analyzing the offers, she chose: Mª DOLORES MARTINEZ VARA DE REY, S.A. (MARVA).

Thank you very much for the offer.

 

Sincerely

Witold Boguta

Chairman of the Board