ZAPYTANIE OFERTOWE / REQUEST FOR PROPOSAL 2/08/2022 - rozstrzygnięcie / selection

Data publikacji:
30-08-2022

Uprzejmie informuję, że Komisja powołana do wyboru wykonawcy w postępowaniu konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców i dostawców na świadczenie usługi polegającej na zabudowie branżowego stoiska narodowego o powierzchni 96m2 podczas Międzynarodowych Targów Owoców i Warzyw FRUIT ATTRACTION, które odbędą się w dniach 04-06 października 2022 r. w Madrycie w Hiszpanii. po wnikliwym przeanalizowaniu ofert, do realizacji tego zadania wybrała: IFEMA MADRID.

Dziękujemy bardzo Państwu za złożoną ofertę.
-- 
Z poważaniem 
Witold Boguta
Prezes Zarządu


________________________________________________________________________________________________________________________________________________


I would like to kindly inform you that the commission appointed to select the contractor in the competitive selection procedure for contractors and suppliers  of a service consisting in erecting a national industry stand with a floor space of 96 m2 for the FRUIT ATTRACTION International Trade Show for the Fruit and Vegetable Industry held on 04-06 October 2022 in Madrid, Spain. After carefully analyzing the offers, she chose: IFEMA MADRID.

Thank you very much for the offer.
-
Sincerely
Witold Boguta
Chairman of the Board