ZAPYTANIE OFERTOWE / REQUEST FOR PROPOSAL 2/08/2022

Data publikacji:
04-08-2022

Zapraszamy państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 2/08/2022

zapytanie ofertowe - zabudowa FA'22.pdf

załącznik 1 FA'22 - zabudowa.pdf

załącznik 2 FA'22 - zabudowa.doc

załącznik 3 FA'22 - zabudowa.doc

załącznik 4 FA'22 - zabudowa.doc

 

Podpisaną ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej w postaci projektu stoiska zgodnego

z wymogami zapytania ofertowego oraz specyfikacji kosztów i odpowiednim kompletem załączników  

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl

 
           w terminie do 25.08.2022, godz 24:00

 

z poważaniem  

Witold Boguta  

Prezes Zarządu

 

______________________________________________________________________________________

We invite you to submit an offer in accordance with the enclosed REQUEST FOR PROPOSAL 2/08/2022

REQUEST FOR PROPOSAL - stand FA'22.pdf

Attachment 1 FA'22 - stand.pdf

Attachment 2 FA'22 - stand.doc

Attachment 3 FA'22 - stand.doc

Attachment 4 FA'22 - stand.doc

 

The signed offer should be submitted in electronic form in the form of a stand design in accordance

with the requirements of the request for quotation and the cost specification and the appropriate set of attachments

to the email address: biuro@grupyogrodnicze.pl

 
Until 25.08.2022, at 24:00   

 

Sincerely  

Witold Boguta  

Chairman of the Board