Zmarł prof. dr hab. Eberhard Makosz

Data publikacji:
30-05-2018

Data publikacji:

30-05-2018

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 86 lat zmarł prof. dr hab. Eberhard Makosz, ikona polskiego sadownictwa, nauczyciel akademicki, honorowy prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, wybitny specjalista z zakresu ekonomiki ogrodnictwa, sadownictwa i szkółkarstwa.

Profesor Eberhard Makosz urodził się 23 marca 1932 roku w Lichyni. Był absolwentem Wydziału Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1970 uzyskał stopień doktora, habilitował się w zakresie ekonomiki ogrodnictwa w 1983. W 1997 otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych.

Do roku 1983 związany był z Sadowniczym Zakładem Doświadczalnym w Brzeznej, później do 1988 był wiceprezesem Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Ogrodniczych w Nowym Sączu. Jako nauczyciel akademicki przez wiele lat związany był z Akademią Rolniczą w Lublinie, gdzie kierował Katedrą Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego a następnie Katedrą Ekonomiki Ogrodnictwa. Pracował również w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.

 

Prof. Makosz specjalizował się w zagadnieniach z zakresu ekonomiki sadownictwa i szkółkarstwa. Był członkiem m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, prezesem Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, honorowym członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich Polskiej Akademii Nauk. Publikował prace naukowe poświęcone nowoczesnym technologiom w polskim sadownictwie.

 

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych zostało założone z inicjatywy sadowników w listopadzie 1989 roku w Warszawie. Profesor Makosz przewodził Zarządowi od 1994 do 2018 roku. Głównym celem Towarzystwa było unowocześnienie sadów, zwłaszcza jabłoniowych, innych niż dotąd uprawianych w kraju. Informacje o typach sadów jabłoniowych, ich zakładaniu i nowych sposobach produkcji jabłek zbierano najpierw w krajach Zachodniej Europy, a później w 20 krajach na 5 kontynentach. W oparciu o zebrane informacje i żywe dyskusje opracowano wizję sadu jabłniowego oraz produkcji i dystrybucji jabłek. W nowych sadach jabłoniowych liczba drzew wahała się od 2000 do 3000 drzew na hektarze,na podkładce M 9, z koroną wrzecionową. Inny też był skład odmianowy.W dobrze prowadzonych sadach plony wahały się od 40 do 60 ton z hektara,dobrej jakości i rynkowo atrakcyjnych odmian. W związku z tak wysokimi plonami wzrosły zbiory jabłek z 1.5 do 3.5 mln ton. Polska stała się największym producentem jabłek w Europie i największym ich eksporterem na świecie.

 

W uznaniu za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju sadownictwa, realne sukcesy całego środowiska, prof. Eberhard Makosz został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Za działalność na rzecz polskiego sadownictwa otrzymał także Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

Źródło: sadyogrody.pl

http://www.sadyogrody.pl/owoce/101/zmarl_prof_dr_hab_eberhard_makosz,13953.html