ZAPYTANIE OFERTOWE 4/08/2022 - AKTUALIZACJA

Data publikacji:
31-08-2022

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 4/08/2022

zapytanie ofertowe - produkty na Targi 22.pdf

 

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej na FORMULARZU OFERTY (załącznik 1)

wraz z OŚWIADCZENIEM (załącznik 2)

formularz oferty - załącznik 1.doc

oświadczenie - załącznik 2.doc

 

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl
 w terminie do 05 września 2022r., godz. 24:00

 

z poważaniem
Witold Boguta
Prezes Zarządu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA z dnia 31.08.2022r.

Poniżej odpowiedź na pytanie, które otrzymaliśmy do dnia 31.08.2022r. przez Oferenta zainteresowanego naszym zaproszeniem do składania ofert zgodnie z pkt X ppkt. 2 zapytania ofertowego:
 

Proszę o podanie szacunkowego miejsca odbioru palet, chociaż podanie regionu w Polsce.

Zgodnie z treścią pkt III. a) Zapytania Ofertowego 4/08/2022  Miejscem załadunku będzie siedziba jednej z organizacji producentów z centrum Polski  biorącej udział w Targach FRUIT ATTRACTION (dokładny adres zostanie wskazany przez Zamawiającego przed wykonaniem usługi).
Miejsce odbioru planowane jest w siedzibie jednej z organizacji producentów w sadowniczym regionie grójecko-wareckim.

 

Równocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.